Cung cấp máy ép bùn, giao hàng trên toàn quốc

KINTEP CHƯƠNG TRÌNH “SỨ MỆNH CHO TƯƠNG LAI”

KINTEP CHƯƠNG TRÌNH “SỨ MỆNH CHO TƯƠNG LAI”

Ngày đăng: 16-08-2019 Lượt xem: 35

Trong quý 3/2019 Kintep hỗ trợ chương trình "Sứ mệnh cho tương lai" Cung cấp dịch vụ gói bảo trì 3 năm sau bán hàng và giảm giá bán...